EUROP’RAID 2017

Еленец, село Цера и Македонска Каменица, Македонија